Generalforsamling 2022

Dagsorden

Generalforsamling torsdag 24/2 2022 kl. 18.00 i Medborgerhuset. 

 1. Valg af stemmetæller: 2 + 1 bestyrelsesmedlem.
 2. Valg af dirigent.
 3. Aflæggelse af formandens beretning.
 4. Godkendelse af revideret regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag. 
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er
 8. Anne-Marie Wulff Nørholm – villig til genvalg.
 9. Elisa Bjerg Jensen – villig til genvalg.
 10. Annette Lundberg – villig til genvalg.
 11. Marianne Vinkler Lassen – ønsker ikke genvalg
 12. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer for 1 år. 

      Valg af 2 suppleanter for 1 år, på valg er:
      Ellen Margrethe Velborg – ønsker ikke genvalg

      Valg af revisor for 2 år, på valg er:
      Jytte Bolby – villig til genvalg 

     Valg af revisorsuppleant for 1 år, på valg er:
     Erny Stausbøl – villig til genvalg

     Evt.

 Referat Generalforsamling Aktive Kvinder Silkeborg den 24. feb. 2022 i Medborgerhuset.

130 medlemmer var mødt ind. 

Fra bestyrelsen deltog Elisa, Marianne, Anne-Marie, Annette og Bente 

Elisa bød velkommen, derefter sang vi vores velkomstsang. 

Derefter startede generalforsamlingen. 

Valg af stemmetæller: Bente Jensen, Hanne Sandager og Bente Christensen 

Valg af dirigent: Jonna Melau Jensen blev valgt 

Elisa aflagde formandens beretning. 

2020/2021 

Sidste generalforsamling var d. 10. marts 2020. 

Så denne beretning gælder for både 20 og 21.

Hjertelig velkommen til alle jer trofaste medlemmer og til de nye medlemmer, som er med her i dag. Uden jer medlemmer - ingen forening. 

Nu skriver vi 2022, de sidste 2 år blev meget anderledes end vi havde lagt op til, da Coronaens svøbe blev trukket ned over os alle. 

Vi måtte aflyse/flytte alle arrangementer efter generalforsamlingen i 2020. Aflysningerne fortsatte ind i 2021 helt frem til august, hvor vi fik startet op igen, og det lykkedes at få afholdt alle arrangementer i efteråret 2021.

 Pr. 1. jan. 2020 var vi 598 medlemmer.

Pr. 1. jan. 2021 var vi 532 medlemmer. 

Pr. 1. jan. 2022 var vi 493 medlememr. 

I dag er vi 468 medlemmer. 

Så coronaen har kostet os 130 medlemmer. 

Det er selvfølgelig dejligt, at der også er kommet nye til, og vi håber der vil komme flere, når vi kommer rigtigt i gang igen under normale tilstande.

Vi har desværre mistet 4 medlemmer pga. dødsfald.

 Mona Løkkegaard 

Jytte Baggesen 

Doris Vestergaard 

Betty Christensen 

Vil I rejse jer – vi holder et minuts stilhed. 

Ære være deres minde. 

Tak

 Året 2020

Vi startede i januar med foredraget ”Gir du en kop kaffe” med Lene Baier, Hun fortalte levende om de oplevelser hun kommer ud for i tv-programmene. Når hun skal interviewe nogen, starter hun altid med at spørge, om de gir en kop kaffe, det gir ro. 

Vi havde fået lavet en kop til hende, hvor der stod ”Væsgo! En kop kaffe fra Aktive Kvinder Silkeborg, som hun fik overrakt. 

180 personer var mødt op. 

 I feb. havde vi besøg af journalist m.m. Jesper Grønkjær med foredraget ”Nordkorea krydret med smilets ambassadør” 

Det blev en ualmindelig spændende aften. Vi kom omkring flere lande, og fik nogle grufyldte beretninger om livet der, med gangstere og mordere m.m.

130 personer var mødt op. 

D. 24. feb. havde Aktive Kvinder Silkeborg 90 års jubilæum. Det blev fejret i Musikhuset med lækker mad og underholdning. 

362 personer deltog. 

D. 10. marts havde vi Generalforsamling. 

106 deltog. 

Derefter lukkede Danmark ned. 

Vi måtte aflyse alle arrangementer resten af året.

 Året 2021. 

Vi fortsatte det nye år med aflysninger helt frem til august. 

I august lykkedes det os at få startet op igen med 2 ture til Cirkusrevyen og Thorsvang Samlermuseum på Møn og besøg på den lille ø Nyord. 

Der deltog 107 personer. 

I august fik vi også holdt foredraget med Christian Bøving, som var blevet flyttet fra foråret. Det blev et godt foredrag, hvor han fortalte om sit liv, og sin vej op til der hvor han er i dag. 

110 personer deltog. 

I sept. fik vi besøg af Vlado Lentz med foredraget ”Goddag, det er færdselspolitiet” Han fortalte om nogle af de mange ting, han kommer ud for i sin dagligdag, Både de sjove episoder og de mere alvorlige, når det er dødsulykker han kommer ud til. 

125 personer deltog. 

I oktober havde vi besøg af Jes Dorph-Pedersen med foredraget ”Værtens bedste arbejde”. Han fortalte med glæde om de mange år han havde været i medieverdenen, han havde haft et dejligt arbejdsliv, men det blev smadret fuldstændigt da hele den mediestorm med mee-to bevægelsen ramte ham. 

148 deltog. 

D. 3. november blev der afholdt Musikalsk foredrag med Amalie Dollerup og pianisten Pojken Flensborg. Det blev en rigtig god aften, hvor Amalie sang og fortalte historien bag de sange, som havde haft indflydelse på hendes liv.

155 deltog.

 Året sluttede med juletur til Børglum Kloster, hvor vi fik et interessant indblik i Klostrets historie. 

Fruen på klostret viste selv rundt, og hun er en ildsjæl, så vi fik en god rundvisning og historien om familien, som selv bor på klostret. 

185 var med. 

Rema 1000 er stadig sponsor med frugt til vore udflugter, så vi håber I også vil støtte Rema – Stort tak til Rema 1000 fra Aktive Kvinder Silkeborg. 

Stor tak fra bestyrelsen til jer alle for at bakke op om de arrangementer, som det har været muligt at afholde. 

Tusinde tak også til vores suppleanter, revisorer og alle vores dejlige værtinder, som trofast møder op, når vi har brug for hjælp til arrangementerne. 

I  2021 har vi også haft nogle som har været trofaste medlemmer i 25 og 30 år. 

25 år Aase Tange Mark 

30 år Lissy Christensen 

30 år Elisa Bjerg Jensen 

Jubilarerne fik udleveret et gavekort til Kop & Kande

Revisor Jytte Bolby og Jytte Nørgaard og revisorsuppleant Erny Stausbøll  fik udleveret en flaske rødvin. 

I 2021 har vi fået hjælp af flg. værtinder:

Birgitte Damkilde 

Helle Jensen

Birgit Lebech Jensen 

Grete Madsen 

Kirsten Quottrup 

Jette Stokholm 

Inge Sunesen 

Værtinderne fik også udleveret en flaske rødvin. 

Endnu en stor tak til jer alle, husk det er jer medlemmer, der er drivkraften i foreningen – ingen medlemmer – ingen forening.

Efter generalforsamlingen fik vi et stykke tærte med salat og kaffe/te med en muffins.

Derefter var der foredrag ved journalist Flemming Nielsen, som fortalte om ”Royale anekdoter”

Referant: Elisa