Generalforsamling 2024

Silkeborg

Dagsorden

Generalforsamling torsdag 01/02 2024 kl. 18.00 i Medborgerhuset.

 

1.  Valg af stemmetæller: 2 + 1 bestyrelsesmedlem

2.  Valg af dirigent.

3.  Aflæggelse af formandens beretning.

4.  Godkendelse af revideret regnskab.

5.  Fastsættelse af kontingent.

6.  Indkomne forslag.

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er:       

     Elisa Bjerg Jensen – stiller ikke op til genvalg                                                           Annette Lundberg - villig til genvalg    

     Anne-Marie Wulff Nørholm – villig til genvalg                                                            + valg at 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

8.  Valg af 2 suppleanter for 1 år, på valg er:                       

     Lene Schmidt – villig til genvalg                                         

     Birgit Lebech Jensen – villig til genvalg

9.  Valg af revisor for 2 år, på valg er:                                     

     Jytte Bolby – villig til genvalg

10. Valg af revisorsuppleant for 1 år, på valg er:                   

      Inger Lundsgaard – villig til genvalg

11.  evt. Referat Generalforsamling Aktive Kvinder Silkeborg den 1. feb. 2024 på Medborgerhuset, Bindslev Plads.


139 medlemmer var mødt ind.

Fra bestyrelsen deltog Elisa, Annette, Hanne, Anne-Marie, Bente, Birthe og Erny.

Elisa bød velkommen, derefter sang vi vores velkomstsang.


Valg af dirigent: Marianne Vinkler Lassen blev valgt

Valg af stemmetæller:  Annette Odgaard, Birthe Mikkelsen og Bente Christensen


Elisa aflagde formandens beretning:


Hjertelig velkommen til jer alle og en speciel velkomst til de nye medlemmer, som er med her i dag for første gang.

Uden jer medlemmer - ingen forening.

Nu skriver vi 2024, og coronaen har endeligt næsten forladt os, og har ikke været grund til afmeldinger.

Verden ser anderledes ud omkring os, krige og voldsomme vejrforandringer hærger, men Aktive Kvinder Silkeborg består stadig, og bestyrelsen vil gøre alt for at vi også eksisterer fremover. Den 24 feb. næste år har vi 95års jubilæum, og vi skulle jo gerne nå de 100 år også.

 

Året 2023.

Vi startede med et foredrag med Hans Pilgaard, ”Kampen for et sjovere liv”. Han fortalte sin personlige beretning, om de bump han har mødt igennem hans kamp for at komme igennem livet, til der hvor han er i dag.

176 personer var mødt op.

 

Generalforsamlingen blev gennemført d. 28. feb.

Efter generalforsamlingen fortalte kasserer Annette Lundberg om vores nye tilmeldingssystem NemTilmeld, som vi havde arbejdet på at få klar til brug efter Generalforsamlingen. Tak fordi I har taget godt imod det, det har lettet bestyrelsen for meget arbejde.

167 personer var mødt op.

 

16. marts havde vi foredraget ” Den lille forskel på mænd og kvinders hjerner” med hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen. Her fik vi et indblik i, hvorfor mænd og kvinder reageret forskelligt på kriser og modgang.

179 personer deltog.

  

20. april havde vi foredraget ”Plusalderen – om ældrestyrken i det danske samfund” med Monica Krog-Meyer.

Et foredrag hvor vi blev opfordret til at glemme ældrebyrden og fokusere på ældrestyrken i stedet for.

113 personer deltog.

 

I maj skulle vi have været på en todages tur til Cirkus Revyen og Skovtårnet, men pga. for få tilmeldte, blev turen aflyst.

 

I august gik turen til H. C. Andersens nye museum i Odense, med sejltur på Odense Å og spisning på restaurant Carlslund i Fruens Bøge Skov. Vi var for mange til en bus og for få til to busser, så det endte med at vi kom afsted i en dobbeltdækker. Og alle kom på den måde med.

Der deltog 77 personer.

 

D 28. sept. havde vi besøg af Journalist Eva Ravnbøl. Hun fortalt om sit liv og arbejde i Italien gennem godt 30 år. Det blev lidt af et tilløbsstykke.

221 personer deltog.

 

5. og 12. okt. havde vi tur til Bunkermuseet Regan Vest med frokost på Rold Storkro. Foruden turen ned i bunkeren fik vi en guidet tur i Rold Skov, og turen endte i Rebild Bakker. Der var 2 busser afsted.

I alt deltog 89.

 

2. nov. havde vi besøg af Rosa Kildahl, som vi alle kender fra bagedysten og Vild med dans og mange andre events på tv. Hun var bestemt ikke kedelig, hun forstår at få folk til at le, med sit positive vindende væsen.

186 personer deltog. 

 

Årets julearrangement blev afholdt på Restaurant Skovbakken. Der blev serveret en lidt anderledes juleanretning, nemlig Tapas.

Helene Ernst skulle stå for underholdningen. Der var fællessang, og hun formåede at holde alle fanget, med sin humoristiske tilgang til sangene, og sjove fortællinger om jul.

116 personer deltog.

 

Rema 1000 er stadig sponsor med frugt til vore udflugter, så vi håber I også vil støtte Rema – Stor tak til Rema 1000 fra Aktive Kvinder Silkeborg.

Stor tak fra bestyrelsen til jer alle for at bakke op om de arrangementer vi laver.

 

Tusinde tak også til vores suppleanter, revisorer og alle vores dejlige værtinder, som trofast møder op, når vi har brug for hjælp til arrangementerne.

 

I 2023 har vi også haft 2 som har været trofaste medlemmer i 30 år.

 

Bente Norman

Ingelise Berntsen

Vi vil gerne se jer heroppe. 

 

Efter coronaens hærgen er vi blevet færre medlemmer, og det kan også ses på tilmeldingerne, især til vores busture. Sidste år måtte vi aflyse Cirkusrevyen. På turen i år til Sønderborg revyen er der tilmeldt 21, det er for lidt til at den kan gennemføres. Så jeg vil opfordre jer, der har planer om at deltage, om at tilmelde jer hurtigst muligt, og senest onsdag d. 20. feb. Derefter ser vi om der bliver nok.

 

Hvis tendensen fortsætter sådan, så har Sørens Rejser givet os et tilbud, vi kan få lov til at reservere feks. 25-30 pladser på en af hans ture, vi kan så ikke selv få indflydelse på turen, det bliver Sørens tur, og vi er sammen med andre rejsende, men foreningen kan stadig give tilskud, så den bliver billigere end hans pris.

Han har tilbudt os 25 pladser til en tur til Welness i Polen, hvis det har interesse, så vil vi prøve og finde en dato i efteråret, det er en 4 eller 5 dages tur.

Er der nogen der kunne tænke sig det? 

 

Endnu engang stor tak til jer alle, husk det er jer medlemmer, der er drivkraften i foreningen – ingen medlemmer – ingen forening.

Bestyrelsen er klar til nye udfordringer i det kommende år.

Tak fordi I er en del af Aktive Kvinder Silkeborg..


Kasserer Annette Lundberg fremlagde regnskabet for 2023, som blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent – uændret 300 kr.

Ingen indkomne forslag.


Der blev spurgt ind til om man kunne få en mere uddybende beretning vedr. regnskab. Man vil gerne vide hvor meget der er brugt på foredrag. På udflugter osv. Dette blev taget til efterretning. 


Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Annette Lundberg – blev genvalgt 

Anne-Marie Wulff Nørholm – blev genvalgt 

Nyvalgt for 2 år Annie Back.

Valg af suppleanter for 1 år:

Lene Schmidt – blev genvalgt

Birgit Lebech Jensen – blev genvalgt


Valg af revisor:

Jytte Bolby – blev genvalgt


Valg af revisorsuppleant:

Inger Lundsgaard blev valgt for 1 år.


Der blev spurgt ind til hvorfor vi ikke er på Facebook, hvortil vi svarede, at det er i støbeskeen.


Bestyrelsen er klar til nye udfordringer i det kommende år.

Tak fordi I er en del af Aktive Kvinder Silkeborg.

Efter generalforsamlingen fik vi 2 stk smørrebrød og kaffe..


Efter generalforsamlingen havde vi et foredrag om Katharina von Bora


Vi havde en helt fantastisk aften i selskab med Theresia Treschow Kühl, som trådte ind i rollen som Katharina von Bora.

Hun fortæller sin side af historien, om sit liv fra barndommens liv i klosteret til ægteskabet med reformatoren Martin Luther. Theresia var iklædt en tro kopi af Katharinas dragt.

Man blev fængslet af Theresias måde at fremføre Katharinas historie på, da hun fortalte historien i jeg form og som sin egen historie.

Katharina blev født i Bora, i år 1499.

Katharina er ene pige i en søskendeflok med 3 drenge. Katharinas mor dør da hun er 5 år gammel og Katharina bliver ført i kloster, af sin Far, hos Augustinainderne. Hun så derefter aldrig sin Far igen.

Det var gode tider. Hun var glad for at være i klosteret. Nonnerne lærte hende at læse og skrive både på tysk, men også latin. Det bedste hun vidste var at komme med ud i urtehaven, hvor hun lærte at bruge urterne til at heldbrede. Dog lærte hun aldrig at sy.

Senere, som 10 årig, kom hun til et andet kloster hvor det var meningen hun skulle blive til hun døde. Men på et tidspunkt, da Katharina er omkring 15 år, skriver hun til Luther og beder ham hjælpe sig med at flygte. Dette gør han, hvis hun vil følge guds vilje og gifte sig.

Påskenat formår Katharina og 11 andre nonner at flygte fra klosteret, ved hjælp af en fiskehandler. De gemmer sig i fiskevognen. De kommer til Kurfürstens område. Og da skal de helst giftes hurtigst muligt.

Katharina bliver ikke gift med det samme, men ender med at blive gift med Luther og de får 6 børn sammen. De mister dog det andet barn, en datter da hun er 8 mdr. Senere mister de også en datter på 13 år.

Katharina er en dygtig forretningskvinde. Hun opkøber jord og dyrker alt muligt. De er selvforsynende og har altid mange gæster til spisning. Både studerende, som bor i klosteret mod betaling, men også andre gæster. Der er ofte 40 til bords. Det er et godt liv, de har.

Da Martin Luther dør bliver Katharina usynlig for andre. Til trods for at Luther har skrevet testamente, til at sikre hustruen og børn, har han glemt at få notarens underskrift. Samt i Sachsen havde kvinder ingen ret til at styre pengesager. Kathrina mister alt. Kejseren og hans tropper ødelægger alt, hvad Katharina ejer. Hun var heldig at få hjælp fra Christian den 3 af Danmark, som bad de nordiske lande bede for Katharina og hendes børn. Det medførte at de fik den tysk/romerske kejser ud af landet.

År 1552 er pesten vendt tilbage. Kathrina vælger at tage til den Lutherske kirke med de 2 yngste børn. Men undervejs vælter vognen og Katharina brækker sit bækken. I stor smerte bliver hun bragt til Thurgau, hvor hun fortæller sin historie. Katharina dør før jul 1552 og bliver begravet i Thurgau s slotskirke, der hvor alle kurfyrsterne bliver begravet med deres hustruer. Finere kan man ikke blive begravet i hele Sachsen.

Referent Hanne Sandager

Afgående formand Elisa Bjerg Jensen afskedstale:


Efter 28 år I bestyrelsen har jeg valgt at gå i Dronning Margrethes fodspor og abdicere.

 

Det har været 28 utroligt spændende år, Der er sket en rivende udvikling, da jeg startede blev vi kaldt for Husmorforeningen, nu 28 år senere er vi en moderne Aktiv forening. Det har været en meget spændende rejse at være med til at udvikle foreningen til den forening vi har idag.

 

Jeg har haft så utrolig mange dejlige oplevelser med foreningen, og der vil blive et hul, men det skal jeg nok få fyldt ud med noget andet.

 

Jeg vil gerne takke jer alle, for godt samarbejde og den tillid I har vist mig igennem årene, nogle af jer har været med hele vejen.

 

I hele 2023 har bestyrelsen og jeg arbejdet på at få overleveret alle mine opgaver, jeg tror at det er lykkes, tak for det.

Bestyrelsen er blevet klædt godt på til arbejdet fremover, så jeg håber I alle vil støtte op om dem.

 

Endnu engang Tak alle sammen.

 

Elisa Bjerg Jensen