Aktive Kvinder Silkeborg

Foreningens historie.

Den 24. februar 1930 blev det stiftende møde afholdt, og der indmeldte sig straks 57 medlemmer.

Fru Lektor Hedvig Granzow blev foreningens formand, det var fru og mandens titel man blev kaldt.
Bestyrelsen bestod af:
Fru Adjunkt Hedvig Granzow, formand
Fru Bankdirektør Elna Petersen, næstformand
Fru Overlærer Magda Kirkeskov, kassserer
Fru Arkitekt Frederikke Jensen, sekretær
Fru Forretningfører Sjørslev Christensen
Fru Redaktør Linhard Jensen
Fru Hestehandler Larsen.

Fru Lektor Granzow var en ildsjæl, følgende er skrevet i Kvindestafetten nr. 5. august 2002.
"I lokalforeningen ønsker vi at gøre alle vore medlemmer aktive i arbejdet, i Hovedbestyrelsen ønsker de at gøre alle lokalforeninger virksomme. Hvorfor?
Fordi, først så bliver foreningen og hovedforeningen os kær. Vi skal være med i offensiven, så får vi selv en stor glæde, så bliver vi os selv bevidst, hvad vi skylder vor lokalforening, og hvad vi skylder vor hovedforening."

Disse manende ord kunne for den sags skyld være skrevet i dag, men de stod faktisk at læse så tidligt i Husmoderen den 24. september 1933.
De er forfattet af Silkeborg Husmoderforenings legendariske ildsjæl Hedvig Granzow, som netop da havde grund til at være stolt over sin indsats ved stiftelsen af de to nye lokalforeninger i Kjellerup og Hammel.
Det kunne være sjovt hvis Hedvig Granzow lige kunne se hvordan udviklingen er gået for Silkeborg Husmoderforening.

Foreningen har fået et nyt navn to gange i 1996 blev det DDH foreningen af aktive kvinder, og i 2001 blev det Aktive Kvinder Silkeborg.
Den 25. maj 1937 fik Husmoderforeningen en sølvdirigentklokke, det var en gave fra medlemmerne, som flittigt bruges endnu ved arrangementerne.

Den 26. april 1938 foreslog Martha forbundet at Husassistenternes selvrespekt skulle højnes med en tre års praktisk og teoretisk uddannelse, der svarer til ½ år på en Husholdningsskole, kurset afsluttedes med en eksamen.
Elin Rørby, et tidligere medlem, har været funktionsleder for Martha pigerne til den 1. august 1979, der blev stillingen opslået som en pædagogisk vejleder af ungdomsskolens leder.

Gennem de 90 år foreningen har bestået, har vi mange mennesker at takke for det arbejde de har udført for foreningen.

Den 1. januar 2010 opløstes vores Landsforening, Aktive Kvinder i Danmark, foreningen blev stiftet i 1920.
H.K.H. Dronning Ingrid var foreningens første protektor, og efter dronningens død blev det H.K.H. Prinsesse Benedikte.