Aktive Kvinder Silkeborg

Bestyrelsen 2023.

Formand:

Elisa Bjerg Jensen

Gran Allé 14

8600 Silkeborg

Tlf.: 29 83 79 49

elisabjerg@aktivekvindersilkeborg.dk

Næstformand/Kasserer:

Annette Lundberg

Søtorvet 13, 6. -2.

8600 Silkeborg

Tlf.: 30 60 16 37

kassereraktivekvinder@gmail.com

Sekretær: 

Hanne Sandager

Mosevej 1

8600 Silkeborg

Tlf.: 71 12 14 40 

hanne0618.dk

Bestyrelsesmedlem:

Anne-Marie Wulff Nørholm

Anemonevej 7

8600 Silkeborg

Tlf.: 24 77 99 14

anne-marie@wulffnoerholm.dk

Bestyrelsesmedlem:

Bente Christensen

Ystadvej 12

8600 Silkeborg

Tlf.: 24 47 54 19

obc@fiberpost.dk

Bestyrelsesmedlem:

Birthe Blaabjerg

Lysbroparken 3, 2. tv.

8600 Silkeborg

Tlf.: 30 53 36 64

Bestyrelsesmedlem:


Erny Stausbøll


Thorsøvænget 2A, tv.


8600  Silkeborg


Tlf: 23 36 28 55


estausboell@gmail.comSuppleant:

Lene Schmidt

Søtorvet 4, 6. -1

8600 Silkeborg

Tlf.: 28 83 68 83

lene.schmidt@privat.dk

Suppleant:

Birgit Lebech Jensen

Jacob Paludans Vej 48

8600 Silkeborg

Tlf.: 51 22 37 92

memosmor@gmail.com