Generalforsamling 2023

Silkeborg

Dagsorden

Generalforsamling torsdag 28/2 2023 kl. 18.00 i Lunden.

 

1.  Valg af stemmetæller: 2 + 1 bestyrelsesmedlem


2.  Valg af dirigent.


3.  Aflæggelse af formandens beretning.


4.  Godkendelse af revideret regnskab.


5.  Fastsættelse af kontingent.


6.  Indkomne forslag.


7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er:       

     Bente Christensen – villig til genvalg                               

     Birthe Blåbjerg – villig til genvalg                                   

     Hanne Sandager – villig til genvalg                                       

     + valg at 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.


8.  Valg af 2 suppleanter for 1 år, på valg er:                       

     Lene Schmidt – villig til genvalg                                         

     Birgit Lebech Jensen – villig til genvalg


9.  Valg af revisor for 2 år, på valg er:                                     

     Jytte Nørgaard – villig til genvalg


10. Valg af revisorsuppleant for 1 år, på valg er:                   

      Erny Stausbøl – villig til genvalg


11.  evt.