Generalforsamling 2023

Silkeborg

Dagsorden

Generalforsamling torsdag 28/2 2023 kl. 18.00 i Lunden.

 

1.  Valg af stemmetæller: 2 + 1 bestyrelsesmedlem

2.  Valg af dirigent.

3.  Aflæggelse af formandens beretning.

4.  Godkendelse af revideret regnskab.

5.  Fastsættelse af kontingent.

6.  Indkomne forslag.

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er:       

     Bente Christensen – villig til genvalg                               

     Birthe Blåbjerg – villig til genvalg                                   

     Hanne Sandager – villig til genvalg                                      

     + valg at 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

8.  Valg af 2 suppleanter for 1 år, på valg er:                       

     Lene Schmidt – villig til genvalg                                         

     Birgit Lebech Jensen – villig til genvalg

9.  Valg af revisor for 2 år, på valg er:                                     

     Jytte Nørgaard – villig til genvalg

10. Valg af revisorsuppleant for 1 år, på valg er:                   

      Erny Stausbøl – villig til genvalg

11.  evt. Referat Generalforsamling Aktive Kvinder Silkeborg den 28. feb. 2023 i Lunden, Vestergade 74.


167 medlemmer var mødt ind.

Fra bestyrelsen deltog Elisa, Annette, Hanne, Anne-Marie, Bente og Birthe.

Elisa bød velkommen, derefter sang vi vores velkomstsang.


Derefter startede vi med en lækker tapasanretning med en øl eller vand.

Efter spisningen startede Generalforsamlingen.

 

Valg af stemmetæller: Solveig Orye, Henriette Holst og Hanne Sandager

Valg af dirigent: Marianne Vinkler Lassen blev valgt

Elisa aflagde formandens beretning:

 

Hjertelig velkommen til jer alle og en speciel velkomst til de nye medlemmer, som er med her i dag.

Uden jer medlemmer - ingen forening.

Nu skriver vi 2023, og endelig ser vi frem til at kunne gennemføre vores program uden afmeldinger pga. corona.

Det troede vi også i 2022, men allerede til det første programsat foredrag med Christina Feldthaus d. 27. jan. måtte vi aflyse, da Christina meldte ud, at hun havde fået corona.


I 2022 har desværre mistet 5 medlemmer pga. dødsfald.

Gerda Bøgild Jensen

Anne-Marie Refsgaard

Marianne Østergaard

Connie Sørensen

Rita Simonsen

Vil I rejse jer – vi holder et minuts stilhed.

Ære være deres minde.

Tak

 

Året 2022.


Pr. 1. jan. 2022 var vi 493 medlemmer.

Pr. 1. jan. 2023 var vi 474 medlemmer.


Torsdag d. 24. marts 2022, havde 162 aktive kvinder fornøjelsen af Kristian Bech med foredraget ”Som sunket i jorden”.

Endelig lykkedes det efter flere aflysninger, skulle have haft ham i efteråret 2020.Fortalte om livet som politiassistent, fra sjove til skræmmende oplevelser.

 

Som tidligere omtalt, så skulle vi starte med et foredrag med Christine Feldthaus, men det blev udsat til d. 25. maj.

Dermed blev generalforsamlingen det første arrangement. Vi havde hyret journalist Flemming Nielsen til et foredrag om ”Kongelige anekdoter”. Det foredrag levede ikke op til vores forventninger, men sådan kan det gå, når vi ikke kender foredragsholderen på forhånd.

Der var mødt 130 personer.

 

21. april skulle vi have haft et foredrag med Ritt Bjerregaard. Men hun meldte fra, pga. helbredsproblemer. Husk vi hyrer foredragsholderne et helt år før de skal komme, så i hendes alder, kunne det være svært at vurdere et år frem om helbredet er til det. Heldigvis sprang Sonja Oppenhagen til med foredraget ”Mit liv, min linedans” Sonja Oppenhagens fortælling var en historie om en vedvarende insisteren på kreativitet, frihed og kunstnerisk integritet. Det var samtidig en fortælling om hendes store roller i bl.a. Matador og Badehotellet, som gjorde hende til en folkekær Skuespillerinde.

100 personer deltog.

 

12. maj skulle vi på tur til Kornets hus, som var en helt ny attraktion. Vi fik fortalt om de forskellige korntyper og der var mulighed for at købe specialmel med hjem.

Bagefter gik turen til Museet for papirkunst, som er skabt af Bit Vejle hun har klippet med sin mors broderisaks, hver dag igennem 40 år, og har skabt nogle utrolig smukke papirklip.

49 personer deltog.


25. maj fik vi så afholdt foredraget med Christine Feldthaus. Hun holdt et godt foredrag om os danskere, som hun mente var lidt dobbelt moralske på mange områder, vi går ind for grøn energi, men er mod opsætning af vindmøller. Hun er en meget farverig person, havde god kontakt til salen, og vi fik brugt lattermusklerne.

209 personer deltog.

 

18. og 23. august var vi på tur til Marsk Tower og Ribe. Vi startede med at besøge Marsk Tower, hvor der var mulighed for at gå op i tårnet og nyde den flotte udsigt deroppefra ind over marsken. Vi sluttede med frokost.

Derefter gik turen til Ribe, Danmarks ældste by. Her fik vi en guidet rundvisning og sluttede med kaffe på Café Brorsonsminde.

88 personer deltog.


Vi havde igen sat Regan Vest på programmet, men det måtte igen udskydes, da det ikke blev færdig til åbning i 2022.


14. september havde vi lavet aftale med Journalist Per Kuskner, med et foredrag bag om Matador. Det blev aflyst pga, for få tilmeldte.


6. oktober var der foredrag med Jesper Volmer. Vi fik et forrygende foredrag, hvor vi blev taget med i hans univers lige fra Køkkenet på Amalienborg og til ulykken i Thailand, som ændrede hele hans liv.

Jesper har et ukueligt gå på mod, og det er lykkedes med en god gang stædighed at få sig genoptrænet, så hans dagligdag næsten er normal i dag.

237 personer deltog.


29. nov. og d. 1. dec. Var vi på juletur til Kiel. Kiel er en af de byer, hvor nærmest hele byen er i julestemning, Der er forskellige julemarkeder fordelt rundt i byen alle i gåafstand af hinanden.

96 personer deltog.

 

Rema 1000 er stadig sponsor med frugt til vore udflugter, så vi håber I også vil støtte Rema –

Stor tak til Rema 1000 fra Aktive Kvinder Silkeborg.

Stor tak fra bestyrelsen til jer alle for at bakke op om de arrangementer vi laver.

Tusinde tak også til vores suppleanter, revisorer og alle vores dejlige værtinder, som trofast møder op, når vi har brug for hjælp til arrangementerne.


I 2022 har vi også haft nogle som har været trofaste medlemmer i 25 og 30 år.

25 år Marianne Vinkler Lassen

30 år Birthe Holm Nielsen

30 år Else Berthelsen

Jubilarerne fik udleveret et gavekort til Imerco.


Også tak til suppleanterne Lene Schmidt og Birgit Lebech Jensen

og revisor Jytte Bolby og Jytte Nørgaard og revisorsuppleant Erny Stausbøll.

I 2022 har vi fået hjælp af flg. værtinder,

Birgitte Damkilde

Grete Madsen

Kirsten Quottrup

Jette Stokholm

Inge Sunesen

De fik alle udleveret en æske chokolade.


Endnu en stor tak til jer alle, husk det er jer medlemmer, der er drivkraften i foreningen – ingen medlemmer – ingen forening.


Kasserer Annette Lundberg fremlagde regnskabet for 2022, som blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent – uændret 300 kr.

Ingen indkomne forslag.


Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Bente Christensen – blev genvalgt

Birthe Blåbjerg – blev genvalgt

Hanne Sandager – blev genvalgt

Nyvalgt for 2 år Erny Stausbøll

 

Valg af suppleanter for 1 år:

Lene Schmidt – blev genvalgt

Birgit Lebech Jensen – blev genvalgt

 

Valg af revisor:

Jytte Nørgaard – blev genvalgt

 

Valg af revisorsuppleant:

Inger Lundsgaard blev nyvalgt for 1 år.

 

Bestyrelsen er klar til nye udfordringer i det kommende år.

Tak fordi I er en del af Aktive Kvinder Silkeborg.

Efter generalforsamlingen fik vi kaffe med skagenshorn.


Derefter forklarede kasserer Annette Lundberg, hvordan det nye tilmelde- og betalingssystem NemTilmeld skal bruges.

Referant: Elisa